Hướng tới một nền công nghiệp công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội của HVBIOTEK

Nhiệm vụ quan trọng của HVBIOTEK là tạo môi trường để các cá nhân phát huy tài năng, tạo ra những sản phẩm, công nghệ hữu ích nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe và tầm vóc của người Việt.

Leave a Reply

Call Now ButtonHotline: 0987.666.081