HVBIOTEK GROUP

HVBIOTEK tập trung ứng dụng công nghệ ADN, xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

Phân phối Dược phẩm và TPCN
Men vi sinh Colibacter - Men sống của Bạch Mai
Dịch vụ Khoa học và Kỹ thuật
Xét nghiệm ADN - Xét nghiệm GEN - Tư vấn bệnh Di truyền
Trang tin Sinh học Online
Tin tức Khoa học và Công nghệ sinh học cập nhật
Tư vấn Digital Marketing trong Công nghệ sinh học
Chiến lược R&D, bảo hộ thương hiệu và tiếp thị online.

Liên hệ

Cùng HVBIOTEK phát triển và xây dựng nền Công nghiệp Công nghệ sinh học tại Việt Nam vào năm 2030!

Call Now ButtonHotline: 0987.666.081