Về HVBIOTEK Archive

Lịch sử phát triển

2016 HVBIOTEK là Tổng đại lý phân phối chính thức men vi sinh COLIBACTER – sản phẩm men sống duy nhất được sản xuất theo công nghệ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. 2015 HVBIOTEK thành lập Trung tâm Xét nghiệm ADN NOVAGEN, chính thức tham gia vào lĩnh vực chẩn đoán và phân …

Văn hóa công ty

PHỤNG SỰ ĐỂ THÀNH CÔNG Tại HVBIOTEK, chúng tôi chia sẻ với nhau cách tiếp cận lãnh đạo hiệu quả nhất là cách trao quyền, phát huy những kinh nghiệm, giá trị và tài năng độc nhất và quý báu của bản thân trong cuộc sống không ngừng thay đổi của chính mỗi cán bộ nhân …

Trách nhiệm xã hội

Nhiệm vụ quan trọng của HVBIOTEK là tạo môi trường để các cá nhân phát huy tài năng, tạo ra những sản phẩm, công nghệ hữu ích nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe và tầm vóc của người Việt.

Định hướng công nghệ

Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ mới trong lịch sử – cách mạng công nghệ sinh học. Cuộc cách mạng này phát triển với tốc độ nhanh chóng, có thể tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, khó dự báo và có ảnh hưởng to lớn, sâu sắc đến …