Hướng tới một nền công nghiệp công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Lịch sử phát triển

2018

HVBIOTEK tham gia sáng lập Viện Công nghệ ADN và Phân tích di truyền – định hướng trở thành TOP3 về Xét nghiệm ADN và sàng lọc trước sinh các bệnh di truyền phổ biến tại Việt Nam.

2016

HVBIOTEK là Tổng đại lý phân phối chính thức men vi sinh COLIBACTER – sản phẩm men sống duy nhất được sản xuất theo công nghệ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

2015

HVBIOTEK thành lập Trung tâm Xét nghiệm ADN huyết thống NOVAGEN, chính thức tham gia vào lĩnh vực chẩn đoán và phân tích di truyền.

2012

Ngày 22/5/2012, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Quốc tế HVBIOTEK chính thức nhận quyết định thành lập với 2 sáng lập viên đều là những nhà khoa học trẻ được đào tạo bài bản về Công nghệ sinh học và Dược phẩm. Tiến sĩ Đặng Trần Hoàng được tín nhiệm đảm nhận vai trò Giám đốc.

Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh (HCMBIOTECH) đặt nền móng cho hướng kinh doanh phân phối nguyên liệu cho ngành Công nghệ sinh học của HVBIOTEK.

Logo chính thức của HVBIOTEK

2008

Ngày 22/1/2008, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”, trong đó xác định rõ mục tiêu hình thành và phát triển thị trường công nghệ sinh học để đến năm 2020 công nghệ sinh học của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, một số lĩnh vực thiết yếu đạt trình độ, tiêu chuẩn quốc tế.

2005

Trong những năm cuối của thể kỷ 20, công nghệ sinh học đã có bước phát triển vượt bậc trong việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong các ngành kinh tế, đặc biệt là nông-lâm-ngư nghiệp, y tế.

Do nhận biết được tầm quan trọng có tính chiến lược của công nghệ sinh học, Chính phủ đã ra Nghị quyết 18 CP ngày 11/3/1994 về “Phát triển công nghệ sinh học đến năm 2010” và Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 04/3/2005 về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa“.

Chỉ thị số 50 CT/TW là cơ sở quan trọng trong việc phát triển Công nghệ sinh học tại Việt Nam theo hướng:

  • Phát triển công nghệ sinh học nhằm vừa khai thác tối ưu vừa bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật của đất nước.
  • Phát triển công nghệ sinh học nhằm chủ yếu phục vụ phát triển nền Nông Lâm Ngư nghiệp bền vững, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường sống.
  • Phát triển công nghệ sinh học trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các thành tựu của thế giới áp dụng vào điều kiện cụ thể cuả Việt nam nhanh chóng đi ngay vào các công nghệ tiên tiến (chú trọng qui mô vừa và nhỏ) đồng thời với việc hiện đại hoá các công nghệ truyền thống.

Leave a Reply

Call Now ButtonHotline: 0987.666.081