Hướng tới một nền công nghiệp công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Định hướng công nghệ

Định hướng công nghệ sinh học vi sinh vật

Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ mới trong lịch sử – cách mạng công nghệ sinh học. Cuộc cách mạng này phát triển với tốc độ nhanh chóng, có thể tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, khó dự báo và có ảnh hưởng to lớn, sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội loài người.

Cam kết mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, HVBIOTEK luôn chú trọng đầu tư ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển với trọng tâm là Công nghệ sinh học Vi sinh vật như một công nghệ nền tảng để triển khai các dịch vụ/giải pháp hiệu quả trong Nông nghiệp – Thủy sản – Y tế – Dược phẩm.

Leave a Reply

Call Now ButtonHotline: 0987.666.081